Đội ngũ nhân sự

Với các lĩnh vực kinh doanh độc lập nhưng hỗ trợ mật thiết cho nhau, chúng tôi tự hào đã và đang mang lại sự khác biệt so với các doanh nghiệp truyền thông sự kiện khác nhau.

Công https://aransascountyvoterscoalition.com/botox/ ty tổ chức sự kiện và du lịch Toàn Cầu (GET) được thành lập bởi những người có nhiều kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết trong ngành sự kiện tại Hà Nội. Đội ngũ nhân viên của công ty là những cán bộ giàu kinh nghiệm, đã từng làm việc trong những môi trường chuyên nghiệp tại các công ty truyền thông quốc tế… Từ những kinh nghiệm học hỏi được từ các đối tác lớn, chúng tôi tự hào là công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp tại Việt Nam.