Giới thiệu

Với các lĩnh vực kinh doanh độc lập nhưng hỗ trợ mật thiết cho nhau, chúng tôi tự hào đã và đang mang lại sự khác biệt so với các doanh nghiệp truyền thông sự kiện khác nhau. Công ty …

2016/04/19

GET

Công ty tổ chức sự kiện và du lịch Toàn Cầu (GET) được thành lập bởi những người có nhiều kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết trong ngành sự kiện tại Hà Nội. Đội ngũ nhân viên của công ty …